מחקרים

עולם העסקים הסיני שונה מאוד מזה המוכר לנו. הגודל העצום של האוכלוסייה הסינית ודרכי הפעולה השונות, יוצרים לא מעט קשיים ומכשולים בזירה העסקית המשותפת. סינרגיה מסייעת לחברות ואנשי עסקים ששואפים להיכנס או להשתלב בשוק הסיני, ויוצרת חיבורים לשיתופי פעולה מותאמים.

שנים של מעורבות בפרויקטים שונים, קשירת קשרי מסחר והיכרות עם גופים שונים בסין, מאפשרים לנו בסינרגיה לאתר ולמקד את המחסומים הפוטנציאליים, או להדגיש ולחזק את היתרונות הפוטנציאליים ביצירת הקשרים הללו. ההיכרות עם דמויות מפתח בעולם העסקים הסיני היא יתרון אדיר שמאפשר ללקוחותינו להתקדם ולהתפתח בשוק הסיני באופן אופטימלי.